საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

 კონსტანტინე ჟღენტი

 (+965) 25646454

საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი