საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ურთიერთობები საქართველოსა და ომანის სასულთნოს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ომანის სასულთნოს შორის დამყარდა 2007 წლის 1 იანვარს (საქართველოს ელჩის დანიშვნის თარიღი).

საქართველოს ელჩი ომანის სასულთნოში (რეზიდენციით ქ. ქუვეითი):

  • ეკატერინე მაიერინგ-მიქაძე (17.04.2009- 31.10.2012).
  • გოჩა ჯაფარიძე (01.01.2007- 16.04.2009)

თანამშრომლობის სფეროები

– ხორციელდება პოლიტიკური თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში;

– მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოსა და ომანის სასულთნოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის განსახორციელებლად სამართლებრივი ბაზის შექმნის მიზნით;

– მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოსა და ომანის სასულთნოს მოქალაქეებისთვის შეღავათიანი და გამარტივებული სავიზო რეჟიმების დასაწესებლად სამართლებრივი ბაზის შემუშავების მიზნით.

ეკონომიკური თანამშრომლობა

სავაჭრო ბრუნვა 2000-2012 წლებში (ათასი აშშ დოლარი):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000

-

-

2001

-

2.5

2002

-

280.2

2003

-

366.5

2004

-

403.7

2005

28.1

524.6

2006

-

-

2007

2,4

590,2

2008

-

3,516.6

2009

-

1,672.5

2010 502.1 1.567.4
2011 - 615,3
2012 (I quar) -

1.5