საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

 როლანდ ბერიძე

 (+965) 2535 29 09

საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

იოსებ გამგონიძე

 (+965) 2535 29 09

 (+965) 6509 09 60