საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სტაჟირების კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ქუვეითის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო 2018 წლის 1 ნოემბრიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს. კონკურსის შედეგად, დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა ექნება 1 (ერთ) საუკეთესო აპლიკანტს. სტაჟირება დაიწყება 2018 წლის  სექტემბრიდან და გაგრძელდება 14 ნოემბრის ჩათვლით.

სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის მიზანიასტაჟიორთა მომზადებაგადამზადებამათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

 სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქესრომელიც ფლობსსახელმწიფო ენასარის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აქვსუმაღლესი განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

საბუთები მიიღება /წლის 1 ნოემბრიდან 15 მნოემბრის ჩათვლით, ელექტრონული 

ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე kuwait.emb@mfa.gov.ge

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

1)      კადიდატის შერჩევ

2)       გასაუბრება

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·         კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;

·         ფლობდეს საქართველოს სახელმწიფო ენას;

სრულყოფილად ფლობდეს არაბულ ენასსასურველია ინგლისური ენის ცოდნა;

·   იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან გააჩნდეს უმაღლესი/პროფესიული განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსგამართული წერილობითი დავერბალური კომუნიკაციის წარმოების უნარიდაკისრებული მოვალეობების პასუხისმგებლობით შესრულებაკომუნიკაბელურობაგუნდური მუშაობის უნარიდამოუკიდებელი მუშაობის უნარიკრიტიკული აზროვნებისა დამოვლენათა ანალიზის უნარი (სასურველია ფლობდეს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ ცოდნას); საოფისეპროგრამების ფლობა.

·     კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ქუვეითის სახელმწიფოში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრებისდამადასტურებელი საბუთირომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

კონკურსის თემატიკა:

      

·         საქართველო-ქუვეითის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები

 

ქუვეითის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: kuwait.emb@mfa.gov.ge უნდა წარადგინოს:აგანაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (იხ.დანართი N2);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო

დაწესებულებიდან/საზღვარგარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების)

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ერთი ფოტოსურათი (3X4).

ზ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

 

კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება შემდეგ მისამართზექუვეითის სახელმწიფოში  საქართველოს საელჩო, კურტობა, მე-2 კვარტალი, 1-ლი ქუჩა, მე-3 გამზირი, ვილა №6.

 

სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის ეტაპების/გასაუბრების თარიღი დამატებით

ეცნობებათ კონკურსის მონაწილეებს.

 

სტაჟირების შედეგების დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟიორს ეძლევა

სტაჟირების წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

 

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ სტაჟირების კონკურსი ცხადდება წელიწადში

ორჯერმაისის და ნოემბრის თვის პირველ სამუშაო დღეს.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: +965 25352909

გისურვებთ წარმატებებს!

იხ.სტაჟირებისა_და_პრაქტიკის_გავლის_წესი.pdf